W budynkach inwentarskich dla każdej krowy mlecznej należy zapewnić:

  • w systemie wolnostanowiskowym z legowiskami: powierzchnię odpasowo – ruchową o powierzchni co najmniej 4 m2 i wydzielone legowisko o wymiarach co najmniej długość 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,
    • w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m2.

 

E-Porady