W zależności od zawartości cukrów w świeżej masie ziarna wyróżnia się trzy typy odmian kukurydzy cukrowej występujących w produkcji:

– odmiany słodkie, typu su (sugary) – zawierające 4-6% cukrów,

– odmiany o podwyższonej zawartości cukru, typu se (sugary enhancement) – zawierające 6-8% cukrów,

– odmiany supersłodkie, typu sh2 (shunken 2) – zawierające minimum 8-12%  cukrów.

E-Porady