Dobrostan krów mlecznych – wypas,

 Wypas wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mlecznych będzie trwał minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym tj.  od 15 kwietnia do 15 października  przez min. 6 godzin dziennie. Rolnik będzie prowadził rejestr wypasu a stawka pomocy wynosi 185 zł na 1 krowę mleczną.

Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona o 20%  powierzchnia w budynkach dla wszystkich krów.

Stawka pomocy wynosi 595 zł na 1 krowę mleczną w ciągu roku.

 Dobrostan krów mamek

Stawka pomocy wynosi 329 zł na krowę „mamkę”.

E-Porady