Z przedstawionych danych wynika, że jest Pan mikroprzedsiębiorcą. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano szereg instrumentów wspomagających utrzymanie płynności i stanu zatrudnienia pańskiej firmy. Dzięki wejściu w życie I Tarczy antykryzysowej może Pan uzyskać:

  1. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne ZUS po spełnieniu warunków:

działalność musi być założona przed 1.02.2020 r.,

– przychód za poprzedni miesiąc nie może przekraczać 15681 zł (300 procent przeciętnego wynagrodzenia).

Zwolnienie przysługuje za okres 3 m-cy (marzec, kwiecień, maj). O pomoc zwraca się, składając wniosek do 15. następnego miesiąca, korzystając z uproszczonego formularza dostępnego na stronie ZUS www.zus.pl;

  1. b. zapomogę (postojowe)

Może Pan ubiegać się o to wsparcie kiedy spełnia Pan warunki, takie jak:

– w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie osiągnął Pan przychodu wyższego niż 15681 zł,

– przychód Pana firmy spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

W zależności od sposobu rozliczania się wobec fiskusa wsparcie wynosi:

– dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i ryczałcie – 2080 zł,

– dla przedsiębiorców rozliczających się wg karty podatkowej – 1300 zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady