Tak. Aktualnie funkcjonują dwa Programy, w których można starać się o dotację na wsparcie inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii.

Pierwszym z nich jest Program „Czyste powietrze”. To kompleksowy Program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu. Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: panele słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Drugi to Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych – „Mój Prąd”. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Przedsięwzięcie ma polegać na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Więcej informacji można otrzymać na stronach www.nfosigw.gov.pl, mojprad@nfosigw.gov.pl oraz www.czystepowietrze.eu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady