Tak. W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, która stanowi pakiet rozwiązań pomagających przejść przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa przewiduje się wsparcie dla rolników w postaci zasiłku. Dotyczy to sytuacji, w której obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją zostaną objęci rolnicy i mieszkających z nimi osoby. Wysokość zasiłku to połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli kwota 1300 zł brutto przez minimum 14 dni (i więcej, czyli na czas w jakim rolnik zostanie objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją). Wnioski składa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady