Nie. Uprawiając w ramach pakietu 6. np. grykę lub inną roślinę wymienioną w załączniku do rozporządzenia (pszenica płaskurka, samopsza, żyto krzyca lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, proso) nie jest wymagany materiał siewny kwalifikowany. Obowiązek jego stosowania dotyczy tylko odmian regionalnych i amatorskich.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady