Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone przez prawo środki ochrony roślin. Można stosować pestycydy, które zostały dopuszczone do stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z zatwierdzoną etykietą oraz znajdują się w zamkniętym wykazie produktów i substancji, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym. Aktualny rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spełniających wymogi produkcji ekologicznej znajduje się na stronie minrol.gov.pl. Obecnie na tej liście zarejestrowanych jest 110 preparatów (stan na styczeń 2020 r.).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady