Aby rozpocząć gospodarowanie metodami ekologicznymi, należy wysłać zgłoszenie podjęcia działalności do wybranej jednostki certyfikującej. Wykaz akredytowanych jednostek znajduje się na stronie ministerstwa rolnictwa. Zgłoszenia w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od tego czasu rolnik zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz wyraża zgodę na objęcie gospodarstwa działaniami kontrolnymi.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady