Tak. Pańska żona może prowadzić działalność agroturystyczną i nie musi rejestrować jej w CEIDG jako działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolnione z tego obowiązku.

Aby skorzystać ze zwolnień podatkowych dla agroturystyki zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być spełnione równocześnie poniższe warunki:

– wynajmowane pokoje muszą znajdować się w budynku mieszkalnym,

– budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich,

– budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego,

– pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku,

– liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Zwolnione z podatku dochodowego są również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

 

110 odsłon

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

E-Porady