Tak, ale tylko w celach promocyjnych. W ramach RHD dopuszczalny jest udział pośrednika w sprzedaży takiej żywności w trakcie festynów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tej żywności, pod warunkiem, że sprzedaje się żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem. Trzeba przy tym pamiętać, że za sprzedawaną przez pośrednika żywność odpowiada producent.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady