Na Liście odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego na 2020 r. znalazły się następujące odmiany ziemniaków jadalnych z grupy średnio wczesnych:

Jurek – typ kulinarny B-BC,

Laskara – typ kulinarny B-BC,

Lech – typ kulinarny B-BC, czerwona skórka

Mazur– typ kulinarny BC,

Satina – typ kulinarny B.

Typ kulinarny B – wszechstronnie użytkowy, C- mączysty.

Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie podkarpackim do roku 2019.

 

E-Porady