W przypadku działania dobrostan krów mlecznych – wypas, nie opracowuje się planu poprawy dobrostanu zwierząt. We wniosku o płatności obszarowe należy jedynie zaznaczyć, że rolnik stara się o płatność dobrostanową.  Rolnik prowadzi jedynie rejestr wypasu, który ma złożyć w ARiMR w terminie do 30 października.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady