– chów kaczek lub gęsi to ciekawa alternatywa. Ptaki te mozna łatwo żywić paszami gospodarskimi, warto jednak pozyskać pisklęta z pewnego żródła. szczegółłowe informacej dotyczace wymogów środowiskowych oraz żywienia uzyska Pan w broszurce do pobrania pod tym linkiem
– wsparcie na rozwój, w tym zakup stada podstawopwego uzyskać można z  programu 
Poddziałanie: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór 31 marca do 29 maja 2020 r.
– w przygotowaniu wniosku o wsparcie w tym działaniu zaangażuje się Zespół Doradców w Sanoku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady