Odp. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdza się, że nie ma żadnych dowodów, aby produkty spożywcze były źródłem zakażenia wirusem Covid-19. Naukowcy na podstawie doświadczeń z wcześniejszymi wirusami zaliczanymi do rodziny koronawirusów (np. SARS), stwierdzili, że droga pokarmowa nie należy do klasycznych mechanizmów rozprzestrzeniania się choroby. Zjadając więc jabłko, na którym znalazły się drobinki płynu z wirusem zasadniczo nie zwiększamy swojego ryzyka zachorowania. Dzieje się tak dlatego, że koronawirusy przenikają do organizmu przez drogi oddechowe, nie zaś układ pokarmowy. Światowa organizacja Zdrowia dla pełnego bezpieczeństwa zaleca podczas przygotowywania posiłków zachowywać wysokie standardy higieny, w szczególności myć często ręce, gotować surowe mięso w odpowiednich temperaturach i unikać ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia między produktami surowymi a gotowanymi. Zdaniem naukowców wirus ginie przy poddaniu go temperaturze 60 stopni C przez okres 30 minut! Osobom przygotowującym posiłki dla innych, zwłaszcza przy podwyższonym poziomie ryzyka, zaleca się użycie masek na twarz.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady