Nie. Przy użytkowaniu kośno- pastwiskowym w wariancie 5.5 Półnaturalne łąki świeże dopuszczony jest jeden pokos i wypas po pokosie w terminie do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady