Hasło można  odzyskać poprzez wpisanie 8 ostatnich  cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz kwotę ostatniego przelewu z ARiMR zrealizowanego w 2019 roku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady