Nie. Wymagany poziom generowanych przychodów przedsiębiorstwa nie ma nic wspólnego z poziomem planowanych wydatków zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym (kosztów budów, remontów, zakupów) ani poziomem uzyskanej pomocy.  Zapis ten dotyczy utrzymania rentowności rozpoczynanej działalności pozarolniczej w pierwszym roku po roku złożenia I wniosku o płatność. Zatem wpływy czyli przychody z planowanej działalności objętej wsparciem muszą być wyższe od wydatków z tą działalnością związanych i nie dotyczy to wydatków stanowiących koszty całkowite operacji uwzględniane w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Najkrócej ujmując,  planowana działalność musi być dochodowa już w pierwszym roku po roku złożenia pierwszego wniosku o płatność – trzeba zaplanować przewagę przychodów nad wydatkami.    


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady