Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

  • 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;
  • 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

Degresywność płatności nie dotyczy Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, jeśli jest realizowany na obszarze parku narodowego.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu na powierzchni większej niż 50 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest zmniejszana proporcjonalnie do wielkości obszaru objętego danym wariantem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady