W odpowiedzi na Pana e-maila  w sprawie nawożenia krzewów   borówki amerykańskiej w okresie wiosennym  należy przeprowadzić następujące nawożenie:

– azotowe w postaci siarczanu amonu. Należy  pierwsze nawożenie wykonać pod koniec kwietnia  w dawce 30g/m2 siarczanu amonu,  drugą dawkę w tej samej ilości  należy zastosować  w połowie maja najlepiej po kwitnieniu krzewów, a trzecią dawkę  również w ilości 30g/m2 podajemy  w III dekadzie czerwca.  Nie należy opóźniać czerwcowego nawożenia krzewów borówki z uwagi na problemy wiążące się z drewnieniem pędów i późniejszym przezimowaniem.  Przedstawione nawożenie azotem dotyczy pierwszego roku po posadzeniu. W kolejnych latach  uprawy dawkę azotu zwiększamy o 50%.

Na niewielkich powierzchniach polecanym nawozem do wiosennego nawożenia w borówce jest nawóz wieloskładnikowy Florovit do borówki, a dawkujemy go następująco:

pierwszy rok po posadzeniu – trzy razy po 20 g/m2 łącznie 60 g/rok,

dalsze lata uprawy – trzy razy po 30-35 g/m2 łącznie około 100 g/rok

 

– fosforowe  w postaci nawozu Microstar PMX, w nawozie tym  znajduje się fosfor z kwasami humusowymi, dawka nawozu 30-40kg/ha. Dawkę należy przeliczyć na powierzchnię, którą zajmuje  50 krzewów borówki.

– siarczan magnezu  40-80kg/ha.

O powodzeniu w uprawie borówki amerykańskiej decyduje kwaśnie podłoże o pH 3,5 – 4 oraz systematyczne podawanie wody – nawadnianie.

Pomocnym w   utrzymaniu kwasowości jest ściółkowanie gleby wokół krzewów  korą sosnową , przekompostowaną o grubości warstwy ok. 10cm.   Zaznaczam nie może być to kora czy trociny bezpośrednio z tartaku. Muszą być sezonowane na pryzmie z dodatkiem nawozu azotowego co najmniej 1 rok. Kora jest materiałem organicznym więc  się rozkłada wykorzystując azot. Stosując ściółkę  z kory należy zwiększyć nawożenie azotowe o 50 %.  Ściółka  z kory  ponadto zabezpiecza glebę przed nadmiernym parowaniem wody  oraz przed wyrastaniem chwastów. Należy ją przynajmniej co 2 lata uzupełniać.

Pomocnym w prawidłowym nawożeniu borówki będzie w okresie  września  wykonanie analizy gleby wraz z zaleceniami nawozowymi w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie  na ul. Chmaja.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady