Tak, jest to możliwe. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach.

Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów pakietów:

  1. Ochrona gleb i wód,
  2. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
  3. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz
  4. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W przypadku gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, realizacja zobowiązania może być w ramach wszystkich pakietów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady