Czy muszę liczyć się z kontrolą w związku z podawaniem w swojej restauracji posiłków przygotowywanych wg przepisów i o nazwie z listy produktów tradycyjnych?

Producenci korzystający z receptur i nazw produktów tradycyjnych nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, która miałaby na celu potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, chyba że produkty te są certyfikowane i podlegają prawnej ochronie. Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na liście produktów tradycyjnych nie podlega ochronie  z zgodnie z art. 48 ustawy  z Czytaj dalej…

Czy są domowe sposoby na pozbycie się pestycydów i zanieczyszczeń ze świeżych produktów zakupionych na bazarze?

Jest kilka prostych domowych sposobów na usunięcie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i bakterii ze  świeżych owoców i warzyw przyniesionych z bazaru. Pierwsza z metod polega na płukaniu w odczynie kwaśnym i alkalicznym. Aby usunąć szkodliwe bakterie, należy płukać warzywa i owoce w wodzie o odczynie kwaśnym przez 2-3 minuty. Na jeden Czytaj dalej…

Jak można skutecznie usunąć szkodliwe substancje z powierzchni warzyw i owoców?

Nowocześnie, wygodnie i przyjemnie lecz coraz bardziej żyjemy otoczeni chemią. To nie tylko herbicydy,  arsen, ołów, kadm, fungicydy, biostymulatory, insektycydy. Na świecie przemysł spożywczy zużywa w ciągu roku według Agencji Ochrony Środowiska ze Stanów Zjednoczonych ponad  2 miliardy 359 milionów ton pestycydów i środków ochrony roślin. Pośród wielu konserwantów w Czytaj dalej…

Czy w obecnym czasie istnieje jakieś dofinansowanie dla gospodarstw agroturystycznych. Chciałbym założyć hodowlę alpak albo ogród botaniczny, czy mogę dostać dofinanowanie?

Niestety, obecnie co do zasady nie ma funduszy na rozwój i funkcjonowanie agroturystyki. Jednak Pana pytanie dotyczy bardzo szerokiego zakresu tematycznego, aby jednoznacznie i wyczerpująco na nie odpowiedzieć proszę skontaktować się ze mną telefonicznie. Proszę dzwonić na nr 17 8701558 lub 723 977471.

Od 4 maja 2020 r. w wyniku wdrażania II etapu odmrażania gospodarki mam możliwość wznowienia swojej działalności agroturystycznej. Czy w związku z tym mogę prosić o informację czy są opracowane zasady, które muszę stosować podczas świadczenia moich usług?

Osoby świadczące usługi agroturystyczne powinny dostosować się do wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działalności agroturystycznej i turystycznej na wsi w sytuacji epidemii jak również te, wynikające ze zdrowego rozsądku i troski o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Poniżej przedstawiam wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w Czytaj dalej…

E-Porady