Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników jeśli:
– podlegał ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą,
– złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku korzystania ze wsparcia w ramach podziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” wnioskodawca może pozostawać płatnikiem KRUS jeżeli spełnia określone prawem warunki, ale w ograniczonym okresie – to znaczy do czasu przedłożenia drugiego wniosku o płatność. Wraz z drugim wnioskiem o płatność składa się dokumenty potwierdzające realizację zobowiązań zaciągniętych we wniosku o pomoc. Do takich należy przedstawienie zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady