Mieszkam i prowadzę gospodarstwo w atrakcyjnej pod względem przyrodniczym miejscowości. Dom położony przy drodze wojewódzkiej planuję wykorzystać jako miejsce noclegowe dla turystów i przejezdnych. Chciałam skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Czy na taką działalność otrzymam wsparcie?

 Jeżeli nie będzie to  działalność w zakresie agroturystyki, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania na terenie wiejskim (np. w hotelach, motelach, pensjonatach). Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w Czytaj dalej…

Ponad dwa lata temu zawiesiłem swoją działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług transportowych. Miesiąc temu ponownie rozpocząłem działalność w tym zakresie usług. Czy mogę skorzystać z premii z poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” na zakup koparko ładowarki i świadczenie usług budowlanych?

 Z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ostatnim naborze mogli korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. O premie mogły też starać się osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające Czytaj dalej…

E-Porady