Z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ostatnim naborze mogli korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
O premie mogły też starać się osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz ci, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG). W Pana przypadku zakup koparko ładowarki można uzasadnić chęcią rozszerzenia wachlarza usług, np. w sektorze budownictwa realizowanych w ramach kodu PKD 4312.Z – przygotowanie terenu pod budowę, oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady