Czy na pole doświadczalne PODR Boguchwała można przyjechać w dowolnym czasie aby oglądnąć prowadzone doświadczenia

Oczywiście, każdy zainteresowany może w dowolnym czasie przyjechać na nasze pole doświadczalne i zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami. Poza tym w sezonie zimowym prowadzimy szkolenia na których przedstawiamy rolnikom uzyskane wyniki. Pole doświadczalne jest bazą szkoleniową dla naszych doradców. Wyniki uzyskane na polu doświadczalnym są wykorzystywane przy ustalaniu listy odmian Więcej…

Czy w sadzie tradycyjnym założonym ze starych odmian drzew można nie stosować chemicznej ochrony przeciwko chorobom i szkodnikom?

Drzewa starych tradycyjnych odmian są zdecydowanie bardziej odporne na choroby i szkodniki, jednak w pierwszych latach uprawy może zachodzić konieczność stosowania ograniczonej chemicznej ochrony. Ważne jest aby posadzić drzewka w dobrej, żyznej glebie odpowiednio nawiezionej nawozami organicznymi i starannie uprawionej. Należy również zwalczać chwasty oby nie konkurowały z drzewkami o Więcej…

W jaki sposób PODR w Boguchwale realizuje zadania związane z integrowaną ochroną roślin w gospodarstwach rolnych Podkarpacia?

PODR w Boguchwale podejmuje szereg działań mających na celu wdrażanie integrowanej ochrony w gospodarstwach. Są to przede wszystkim prowadzone przez nas szkolenia dla rolników z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, badania sprawności technicznej opryskiwaczy zarówno polowych jak i sadowniczych. Ponadto na bieżąco prowadzone jest doradztwo i informacja z zakresu Więcej…

Jak powinna wyglądać prawidłowa ochrana uprawy ziemniaka jadalnego przed zarazą ziemniaka?

Możliwe jest ograniczenie nasilenia choroby przez zastosowanie  zabiegów agrotechnicznych. Jest to np. sadzenie zdrowych, podkiełkowanych sadzeniaków w możliwie wczesnym terminie, stosowanie średnich dawek nawożenia azotowego. Ponadto niszczenie porażonej naci, zbiór ziemniaków w czasie suchej pogody, a także ograniczenie mechanicznych uszkodzeń bulw podczas zbioru. Stosując ochronę chemiczną do pierwszego zabiegu zaleca Więcej…

Z czym związana jest inicjatywa pod nazwą Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020?

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 został ogłoszony przez ONZ we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin. Towarzyszy mu hasło „Chroniąc rośliny chronisz życie”. Jest to społeczna inicjatywa, która ma na celu podniesienie świadomości ludzi, konsumentów żywności jak ważną sprawą jest ochrona zdrowia roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, Więcej…

Czy w ostatnich latach na Podkarpaciu obserwuje się wzrost zainteresowania uprawą roślin bobowatych grubonasiennych?

Tak. W ostatnich latach ze względu na podejmowanie przez MRiRW wielu działań np. systemu dopłat zwiększających opłacalność uprawy tych gatunków oraz podejmowanych przez rząd programów wieloletnich mających na celu stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego oraz poprawy wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z rodzimych surowców. Ważna jest Więcej…

1. Czy warunki pogodowe tegorocznej wiosny (susza, późne majowe przymrozki oraz obecne stosunkowo niskie temperatury) będą miały wpływ na plonowanie roślin uprawnych?

Warunki te na pewno nie pozostaną bez wpływu na plon. Wiosenna susza spowodowała słaby wzrost roślin ozimych, głównie zbóż i rzepaku, który na wielu plantacjach wykształcił mniej rozgałęzień. Występowały też przejściowe objawy niedoborów składników pokarmowych ze względu na uniemożliwione ich pobieranie z gleby. Pojawiły się również problemy z równomiernymi wschodami Więcej…

Chciałbym założyć plantację borówki amerykańskiej. Jak należy właściwie przygotować stanowisko pod tę uprawę?

Borówka wysoka zwana też amerykańską ( Vaccinium corymbosum L. ) jest rośliną długowieczną i o specyficznych wymaganiach siedliskowych. Dlatego kluczową sprawą przy podejmowaniu decyzji o zakładaniu plantacji borówki  jest dobór  i przygotowanie stanowiska. Gleba pod uprawę borówki powinna posiadać następujące cechy: Odczyń kwaśny – pH poniżej 4,5 mierzone w 1 Więcej…

E-Porady