Tak. W ostatnich latach ze względu na podejmowanie przez MRiRW wielu działań np. systemu dopłat zwiększających opłacalność uprawy tych gatunków oraz podejmowanych przez rząd programów wieloletnich mających na celu stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego oraz poprawy wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z rodzimych surowców. Ważna jest tutaj również rola fitosanitarna tych gatunków, w ograniczaniu szkodliwych dla zbóż patogenów odglebowych oraz wzbogacanie gleb w azot na skutek zdolności wiązania wolnego azotu z powietrza.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady