Możliwe jest ograniczenie nasilenia choroby przez zastosowanie  zabiegów agrotechnicznych. Jest to np. sadzenie zdrowych, podkiełkowanych sadzeniaków w możliwie wczesnym terminie, stosowanie średnich dawek nawożenia azotowego. Ponadto niszczenie porażonej naci, zbiór ziemniaków w czasie suchej pogody, a także ograniczenie mechanicznych uszkodzeń bulw podczas zbioru.

Stosując ochronę chemiczną do pierwszego zabiegu zaleca się preparaty układowe, które wnikają do wnętrza rośliny i przez pewien czas chronią ją przed zakażeniem, łącznie z nowo rosnącymi liśćmi. Drugi zabieg należy wykonać po 10 do 14 dniach, w zależności od pogody preparatem układowym lub wgłębnym. Fungicydy wgłębne wnikają do wnętrza rośliny, ale nie krążą po roślinie. Ich działanie trwa kilka dni i nie chroni nowych przyrostów. Następne zabiegi w tym systemie ochrony wykonuje się w miarę potrzeb fungicydami kontaktowymi działającymi powierzchniowo. Zaleca się stosowanie ich w czasie kiedy roślina już intensywnie nie rośnie, gdyż chronią ją przed zakażeniem tylko w miejscu naniesienia preparatu nie wnikając do jej wnętrza. W tym modelu ochrony stosuje się 3 do 4 zabiegi.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady