PODR w Boguchwale podejmuje szereg działań mających na celu wdrażanie integrowanej ochrony w gospodarstwach. Są to przede wszystkim prowadzone przez nas szkolenia dla rolników z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, badania sprawności technicznej opryskiwaczy zarówno polowych jak i sadowniczych. Ponadto na bieżąco prowadzone jest doradztwo i informacja z zakresu IOR, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia metod niechemicznych w ograniczaniu agrofagów. Również wiele konferencji organizowanych przez nasz Ośrodek z zakresu produkcji roślinnej jest poświęcanych tej tematyce.

Na polu doświadczalnym w sposób praktyczny prowadzone są działania mające na celu wdrażanie zasad IOR poprzez:

– stosowanie właściwego płodozmianu,

– stosowanie odpowiedniego nawożenia i wapnowania według zaleceń Z OSCHR,

– dobór odmian tolerancyjnych oraz o podwyższonej odporności na choroby,

– częste lustracje upraw,

– bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin i ochronę organizmów pożytecznych.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady