Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 został ogłoszony przez ONZ we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin. Towarzyszy mu hasło „Chroniąc rośliny chronisz życie”. Jest to społeczna inicjatywa, która ma na celu podniesienie świadomości ludzi, konsumentów żywności jak ważną sprawą jest ochrona zdrowia roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, ochrony środowiska naturalnego jak i bioróżnorodności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że co roku około 40% światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin, głównie choroby, szkodniki i chwasty. Zdrowe rośliny dają wysokie i jakościowe dobre plony.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady