Pojawia się ostatnio wiele pytań dotyczących, niepokojących rolników, objawów na młodych roślinach zbóż ozimych, a mianowicie w postaci podgryzionych roślin, otworków w glebie, placowego żółknięcia i zasychania zbóż.

Może to być oznaką, że w tych miejscach pojawił się szkodnik- łokaś garbatek, który atakuje wszystkie gatunki zbóż, przede wszystkim jednak ich formy ozime. Szkodnik ten żeruje również na trawach, zarówno pastewnych jak i dzikich.

Szkody w zasiewach mogą wyrządzać zarówno roślinożerne owady dorosłe jak i larwy tego gatunku, jednak straty o znaczeniu ekonomicznym powodują głównie larwy tego chrząszcza. Odżywiają się one tkanką miękiszową liści młodych roślin zbóż. Na powierzchnię wychodzą w nocy, kiedy to żerują, podcinając podstawę młodych liści lub wciągają je do wydrążonych w glebie norek, gdzie je zjadają, a w których w ciągu dnia się ukrywają dlatego też trudno je zauważyć. O ich obecności zazwyczaj świadczą dziurki w glebie, przewrócone i podcięte oraz postrzępione rośliny.

Uszkodzone przez larwy tego szkodnika młode rośliny zbóż zamierają lub nadmiernie się krzewią wytwarzając pędy, które się nie kłoszą.

Masowe pojawienie się łokasia garbatka w zasiewach zbóż może powodować gołożery i pojawianie się na polu tzw. łysin czyli placowych ubytków roślin.
Jesienią łokaś garbatek najczęściej żeruje na polach znajdujących się w pobliżu użytków zielonych, niezaoranych ściernisk, nieużytków czy pól, na których od dłuższego czasu zboża uprawiane są w monokulturze.

Mniejsze szkody mogą powodować też postacie dorosłe łokasia garbatka, które uszkadzają ziarniaki zbóż w fazie dojrzałości mlecznej, wyjadając pojedyncze ziarniaki z kłosów. Chrząszcze tego gatunku ukrywają się zazwyczaj w ściółce, pod kamieniami lub grudkami ziemi.

Metody ograniczania liczebności łokasia garbatka

  • Metoda agrotechniczna: prawidłowe zmianowanie, zabiegi uprawowe, wczesna podorywka ścierniska i bronowanie, niszczenie chwastów.
  • Metoda chemiczna: obecnie brak jest zrejestrowanych insektycydów do zwalczania łokasia garbatka, przy okazji zwalczania innych szkodników w uprawie zbóż ozimych np. mszyc można ograniczyć uszkodzenia powodowane przez larwy łokasia garbatka. Z uwagi na jego żerowanie nocne zabieg opryskiwania roślin najlepiej przeprowadzić wieczorem, albo gdy jest pochmurno.
  • Próg ekonomicznej szkodliwości łokasia garbatka dla zbóż ozimych to stwierdzenie jesienią po wschodach roślin 1–2 larw lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady