Tak. Dla województwa podkarpackiego został przeznaczony program „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się starać o dofinasowanie w ramach Priorytetu 1 na wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjność miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, nabór przewidziany jest na dzień  31 maja 2023 i ma potrwać do lipca br. Wsparcie będą mogły otrzymać projekty realizowane na terenach gmin: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Ponadto w ramach Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje się wsparcie dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach podejścia LEADER. Ze względu na to iż w chwili obecnej Lokalne Grupy Działania jako instytucje wdrażające nie przedstawiły harmonogramów naborów na rok 2023 nie jesteśmy w stanie wskazać terminu naboru wniosków aplikacyjnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady