Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pomaga w rozprowadzaniu 1-dniowych piskląt kaczek i gęsi. Pisklęta pochodzą z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Chęć zakupu należy zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do Pana Romana Bałchana albo Tomasza Salacha, nr tel. 178701541. Więcej szczegółów na stronie www.podrb.pl

E-Porady