Jestem posiadaczem gruntów rolnych od wielu lat składałem wnioski o płatności bezpośrednie a w grudniu 2022 roku sprzedałem część działek. Obecnie posiadam jeszcze 1,20 ha gruntów. Czy nadal będę się mógł składać wnioski o dopłaty?

Żeby móc starać się o płatności bezpośrednie musi być Pan posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych. Jeżeli w Pana posiadaniu pozostało jeszcze 1,20 ha użytków rolnych to może Pan w tym roku również starać się o taką dotację.

E-Porady