Odziedziczyłam gospodarstwo rolne po dziadkach o powierzchni 2,5 ha gruntów ornych. Wiem, że istnieje możliwość uzyskania dopłat obszarowych. Jakie kroki powinnam kolejno podjąć, aby z nich skorzystać?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru indentyfikacyjnego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Po uzyskaniu ww. numeru producenta należy wejść na stronę ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr, w zakładkę eWniosek Plus, a następnie nadać swoje hasło Czytaj dalej…

Czy do wysłanego już wniosku o płatność obszarową mogę dopisać płatności w ramach ekoschematów?

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dot. płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR na lata 2023-2027 został wydłużony do 30 czerwca. Zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca 2023 r. Wobec powyższego dokonanie zmiany w wysłanym już Czytaj dalej…

Mam 24 lata i w czerwcu kończę studia na kierunku – ochrona środowiska. Rodzice chcą, abym przejął po nich gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha. Czy jest możliwość otrzymania dotacji na dokupienie ziemi i zmianę kierunku produkcji? Jeśli tak, to jakie są warunki otrzymania takiej pomocy?

Oczywiście, jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji Premia dla młodych rolników. Pomoc udzielana jest rolnikowi będącemu pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynającą prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje w tym Czytaj dalej…

E-Porady