Oczywiście, jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji Premia dla młodych rolników. Pomoc udzielana jest rolnikowi będącemu pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynającą prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje w tym gospodarstwie. Warunkami przystąpienia do programu jest też nie ukończenie 41 roku życia (w dniu złożenia wniosku) i nie rozpoczęcie działalności rolniczej wcześniej, niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o pomoc oraz  najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro (powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro). Dodatkowo niezbędne jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Planowana kwota pomocy to 200 tyś. zł wypłacana w dwóch ratach a orientacyjny termin składania wniosków to od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku.

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zachęcają do kontaktu
w siedzibie ośrodka w celu omówienia szczegółów i udzielenia porady w tym zakresie.

E-Porady