Projekt o dofinansowanie lokalnego zabytku może być dobrym pomysłem na start dla organizacji, którą dotychczas nie korzystała z konkursów. Rozpoczynając poszukiwania trwających naboru warto zacząć od Funduszy Europejskich, których szczegółowy opis jest dostępny na stronach urzędów marszałkowskich. Zwykłe, dofinansowania unijne są bardziej rozbudowane niż te krajowe i mogą obejmować specjalne warunki jak np. konieczność nawiązania umowy partnerstwa z organizacją z kraju sąsiadującego.

Następne w kolejce są środki rządowe. W tym przypadku warto odwiedzać strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tu warto wejść w zakładkę Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego), Narodowego Instytutu Wolności, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury. Każda z tych instytucji prowadzi nabory niemal przez cały rok. Zakres dotowanych środków rozpoczyna się od kilkunastu tysięcy złotych aż po kilkaset tysięcy złotych dla dużych projektów. Co więcej, regularnie prowadzone są szkolenia i webinaria z zakresu pisania wniosków oraz spotkania informacyjne dotyczące konkretnego grantu.

Małe inicjatywy jak odremontowanie przydrożnego krzyża często są wspierane przez fundacje. Takie programy dofinansowania posiada m.in. Fundacja Orlen (Program Czuwamy i Pamiętamy), Fundacja BGK (Dzieci Kapitana Nemo) czy Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. Granty fundacyjne to najbardziej trafny wybór w przypadku niedużej kwoty dotacji, o która stara się niewielka organizacja jak lokalne koło gospodyń wiejskich. Konkursy te są zwykle najprostsze w napisaniu, zrealizowaniu i rozliczeniu. Do każdego realizowanego projektu jest przydzielany opiekun, który czuwa nad jego koordynacji. Warto na bieżąco sprawdzać na stronach ww. instytucji aktualne ogłoszenia konkursowe aby nie przegapić terminu złożenia wniosku.

E-Porady