Czy uprawiając grykę w ramach pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie trzeba korzystać z kwalifikowanego materiału siewnego?

Nie. Uprawiając w ramach pakietu 6. np. grykę lub inną roślinę wymienioną w załączniku do rozporządzenia (pszenica płaskurka, samopsza, żyto krzyca lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, proso) nie jest wymagany materiał siewny kwalifikowany. Obowiązek jego stosowania dotyczy tylko odmian regionalnych i amatorskich. 1 Więcej…

Jak zacząć gospodarować metodami ekologicznymi?

Aby rozpocząć gospodarowanie metodami ekologicznymi, należy wysłać zgłoszenie podjęcia działalności do wybranej jednostki certyfikującej. Wykaz akredytowanych jednostek znajduje się na stronie ministerstwa rolnictwa. Zgłoszenia w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od tego czasu Więcej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Więcej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Więcej…

Czy można starać się o dotację do praktyk wspierających odnawialne źródła energii?

Tak. Aktualnie funkcjonują dwa Programy, w których można starać się o dotację na wsparcie inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii. Pierwszym z nich jest Program „Czyste powietrze”. To kompleksowy Program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na Więcej…

E-Porady