Informacja Administratora Danych Osobowych

dla Użytkownika serwisu eporady.podrb.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9 36-040 Boguchwała tel.178701507; e-mail: boguchwala@podrb.pl,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego możliwy jest poprzez e-mail: inspektor.odo@podrb.pl
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, porady na stronie internetowej Administratora,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

     a)12 miesięcy, a po ich upływie będą usuwane

     b)lub do momentu otrzymania dyspozycji od Pani/Pana do ich usunięcia;

 1. Posiada Pani/pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust.3 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
E-Porady