Dzień dobry. Czy jest możliwość otworzyć działalność pozarolniczą będąc na KRUSIE. Jakich dochodów nie mogę przekroczyć, i czy mogę otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności i jakie są jej warunki.

Jest taka możliwość by prowadził Pan działalność pozarolniczą pozostając ubezpieczonym w KRUS-ie. Poniżej przedstawiamy zasady i okoliczności w jakich taka sytuacja może mieć miejsce. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie Czytaj dalej…

Mieszkam i prowadzę gospodarstwo w atrakcyjnej pod względem przyrodniczym miejscowości. Dom położony przy drodze wojewódzkiej planuję wykorzystać jako miejsce noclegowe dla turystów i przejezdnych. Chciałam skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Czy na taką działalność otrzymam wsparcie?

 Jeżeli nie będzie to  działalność w zakresie agroturystyki, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania na terenie wiejskim (np. w hotelach, motelach, pensjonatach). Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w Czytaj dalej…

Ponad dwa lata temu zawiesiłem swoją działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług transportowych. Miesiąc temu ponownie rozpocząłem działalność w tym zakresie usług. Czy mogę skorzystać z premii z poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” na zakup koparko ładowarki i świadczenie usług budowlanych?

 Z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ostatnim naborze mogli korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. O premie mogły też starać się osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające Czytaj dalej…

Chcę rozpocząć działalność gospodarczą i skorzystać z premii z poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Czy mogę ją prowadzić i pozostać „na KRUS-ie”

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników jeśli: – podlegał ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, – złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W Czytaj dalej…

Zamierzam skorzystać ze wsparcia w ramach działania na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Chciałbym wybudować budynek do organizowania przyjęć weselnych. Czy taka inwestycja może być współfinansowana ? Czy mogę ją wykonać sam sposobem gospodarczym?

Tak. W ramach Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można ubiegać się o finansowanie takiego przedsięwzięcia. Działalność ta obejmuje zazwyczaj przygotowywanie posiłków dla gości i ujmowana jest  w PKD 56.10.A  „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” .   Jeżeli chodzi o sposób wykonania inwestycji zleca się wykonawstwo poprzez firmy zewnętrzne ale Czytaj dalej…

Wypłata I transzy pomocy następuje po wykonaniu części biznesplanu, co w sytuacji gdy biznesplan zakłada budowę obiektu. Należy go wybudować z własnych środków, czy tylko rozpocząć budowę np. utworzenie fundamentów, itp. i wtedy złożyć wniosek o wypłatę?

Przy składaniu I wniosku o płatność należy przedstawić tak zwane „potwierdzenie realizacji biznesplanu”. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu:  „ Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, (…) następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez: 1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, (…); 2) zawarcie umowy, Czytaj dalej…

Posiadane wykształcenie częściowo związane z rozwojem biznesu (np. ekonomiczne) należy brać pod uwagę przy wypełnianiu wniosku jako kwalifikacje z zakresu podejmowania działalności?

Zgodnie z zapisem rozporządzenia „za kwalifikacje zawodowe (…), uważa się: 1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub 2) wykształcenie średnie, lub 3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w Czytaj dalej…

Prowadzę działalność gospodarczą w branży usług fryzjerskich i zatrudniam 2 osoby. Czy mogę liczyć na pomoc finansową związaną z powrotem na rynek?

Tak. W ramach Tarczy Finansowej będzie Pani mogła skorzystać z pożyczek, które nazywane są subwencjami. W Pani przypadku to subwencje dla mikrofirm (tych, które zatrudniają do 9 osób), które będą udzielane po spełnieniu warunków: – roczny obrót lub suma bilansowa wnioskodawcy nie mogą przekraczać 2 mln.euro, – spadek przychodów musi Czytaj dalej…

Jestem rolnikiem i prowadzę z pomocą członków rodziny małą działalność gospodarczą – bar gastronomiczny. Nie zatrudniam nikogo. W chwili obecnej mam zakład zamknięty i brak obrotów. Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Z przedstawionych danych wynika, że jest Pan mikroprzedsiębiorcą. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano szereg instrumentów wspomagających utrzymanie płynności i stanu zatrudnienia pańskiej firmy. Dzięki wejściu w życie I Tarczy antykryzysowej może Pan uzyskać: Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne ZUS po spełnieniu warunków: – działalność musi być założona przed 1.02.2020 Czytaj dalej…

E-Porady