Dzień dobry, jestem wnioskodawcą poddziałania 6.2 “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Moje pytanie dotyczy wydatkowania, czy zakupy inwestycyjne mogę zrobić w innym kraju niż Polska? Jeżeli tak, czy obowiązuje mnie jakaś dodatkowa dokumentacja (pozwolenia, zgody itp.) ?

Tak. Pierwsze co to należy powiadomić pracownika ARIMR który prowadzi naszą sprawę o chęci dokonania zmiany w naszym BP. Jeżeli pracownik ARiMR zgodzi się na taką zmianę. Procedura dokonywania zmiany jest taka sama jak w przypadku kupowania sprzętu, narzędzi czy maszyn w naszym kraju. Należy jednak pamiętać o tym aby Czytaj dalej…

Prowadzę gospodarstwo w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie Beskidu Niskiego. Od wielu lat zajmuje się przetwórstwem owocowo warzywnym. W swojej manufakturze podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Moimi klientami są najczęściej turyści spośród których wielu zainteresowanych jest sposobami wytwarzania przetworów. Czy mógłbym organizować dla nich pokazy i czy jest przewidziane na takie działania dofinansowanie?

Gospodarstwo które chciałoby mieć charakter demonstracyjny musi spełniać kilka warunków. Podstawą jest gotowość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosownymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo. Posiadacz gospodarstwa musi być osobą dysponującą gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia) i czynnie prowadzi działalność rolniczą.  Musi utrzymywać użytki Czytaj dalej…

Mam 2-hektarowe gospodarstwo rolne i dotychczas pracowałem w Holandii jako operator koparko-ładowarki na dużej budowie. Po powrocie do kraju myślę o założeniu własnej działalności. Czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie?

Tak. Dla województwa podkarpackiego został przeznaczony program „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się starać o dofinasowanie w ramach Priorytetu 1 na wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjność miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Zgodnie z Czytaj dalej…

Czy jest możliwość otworzyć działalność pozarolniczą będąc na KRUSIE. Jakich dochodów nie mogę przekroczyć?

Jest taka możliwość by prowadził Pan działalność pozarolniczą pozostając ubezpieczonym w KRUS-ie. Poniżej przedstawiamy zasady i okoliczności w jakich taka sytuacja może mieć miejsce. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik Czytaj dalej…

Założyłam Koło Gospodyń Wiejskich i chcę zacząć działać dla mojej społeczności. Chciałam się dowiedzieć jakie mogę uzyskać dofinasowanie?

Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą liczyć na szereg ofert pomocowych ze strony państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Czytaj dalej…

Zamierzam skorzystać ze wsparcia w ramach działania na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Chciałbym wybudować budynek do organizowania przyjęć weselnych. Czy taka inwestycja może być współfinansowana ? Czy mogę ją wykonać sam sposobem gospodarczym?

Tak. W ramach Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można ubiegać się o finansowanie takiego przedsięwzięcia. Działalność ta obejmuje zazwyczaj przygotowywanie posiłków dla gości i ujmowana jest  w PKD 56.10.A  „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” .   Jeżeli chodzi o sposób wykonania inwestycji zleca się wykonawstwo poprzez firmy zewnętrzne ale Czytaj dalej…

Wypłata I transzy pomocy następuje po wykonaniu części biznesplanu, co w sytuacji gdy biznesplan zakłada budowę obiektu. Należy go wybudować z własnych środków, czy tylko rozpocząć budowę np. utworzenie fundamentów, itp. i wtedy złożyć wniosek o wypłatę?

Przy składaniu I wniosku o płatność należy przedstawić tak zwane „potwierdzenie realizacji biznesplanu”. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu:  „ Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, (…) następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez: 1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, (…); 2) zawarcie umowy, Czytaj dalej…

W swoim gospodarstwie produkuję sery. Czy mogę w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedawać je przez pośrednika na festynach i kiermaszach?

Tak, ale tylko w celach promocyjnych. W ramach RHD dopuszczalny jest udział pośrednika w sprzedaży takiej żywności w trakcie festynów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tej żywności, pod warunkiem, że sprzedaje się żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi Czytaj dalej…

Czy mogę sprzedawać przetwory z ekologicznych warzyw ze swojej działki po zamieszczeniu ogłoszenia w internecie?

Można sprzedawać swoje przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Należy zatem zarejestrować taką działalność. W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego, czyli jak w tym przypadku – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do Czytaj dalej…

E-Porady