Jestem właścicielem działki, która jest na trudnym podmokłym obszarze, mocno utrudnia to jej utrzymanie, a zwłaszcza koszenie bo maszyny rolnicze zapadają się. Zwracam się z pytaniem czy może istnieje jakiś program, który mógłby być pomocny w użytkowaniu takiej działki?

Użytkowanie podmokłej działki. W zależności od występującej na działce roślinności może zostać zakwalifikowana do odpowiedniego wariantu w ramach „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeśli zostałaby zakwalifikowana jako łąka wilgotna to wymaga to minimum jednokrotnego koszenia w terminie 15 czerwiec- 30 września i zebrania skoszonej Czytaj dalej…

Trzeci rok realizuję zobowiązanie rolno-środowiskowo – klimatyczne, łąki świeże. Był to pakiet 5.5.Teraz dowiedziałem się że działka moja częściowo została objęta obszarem Natura 2000. Czy w związku z tym moje zobowiązanie się zakończyło na części działki, czy mogę dokończyć jego realizację i co muszę zrobić.

Podjęte zobowiązanie jest zobowiązaniem  pięcioletnim i objęcie części działki obszarem Natura 2000, nie zwalnia z obowiązku realizacji podjętego zobowiązania. . Podjęte zobowiązanie na części działki nadal będzie zobowiązaniem  z Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, a na części działki objętej obszarem Natura  2000 staje się zobowiązaniem  z Pakietu Czytaj dalej…

Czy w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie można uprawiać więcej niż jeden gatunek rośliny?

Tak. W ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie można uprawiać więcej niż jeden gatunek rośliny z gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia (pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto krzyca, lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, gryka zwyczajna, Czytaj dalej…

Czy można realizować więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne?

Tak, jest to możliwe. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach. Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów pakietów: Ochrona gleb i wód, Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Cenne Czytaj dalej…

Czy płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości do wszystkich gruntów zgłoszonych do zobowiązania?

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha; 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha; 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha. Degresywność płatności nie dotyczy Pakietu 3. Zachowanie sadów Czytaj dalej…

Kiedy można składać wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo- klimatyczne? Czy jeśli termin na składanie wniosków o płatności bezpośrednie jest przedłużony, dotyczy to również tych płatności?

Wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne można składać w terminach przewidzianych dla wniosków o płatności bezpośrednie.  Przedłużenie terminu dotyczy również powyższych płatności.

Jakie rośliny można siać w międzyplonie realizując wariant 2.1 Międzyplony?

Lista roślin, które mogą być posiane jako międzyplon nie jest określona. Należy stosować jako międzyplon wyłącznie mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Obowiązuje zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z Czytaj dalej…

Kto ma obowiązek posiadania planu nawożenia azotem ?

Podmioty prowadzące gospodarkę rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowne nawozy gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania Czytaj dalej…

Czy można starać się o dotację na pokrycie kosztów wapnowania pól ?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach “Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 Czytaj dalej…

E-Porady