Podjęte zobowiązanie jest zobowiązaniem  pięcioletnim i objęcie części działki obszarem Natura 2000, nie zwalnia z obowiązku realizacji podjętego zobowiązania. . Podjęte zobowiązanie na części działki nadal będzie zobowiązaniem  z Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, a na części działki objętej obszarem Natura  2000 staje się zobowiązaniem  z Pakietu 4. Cenne siedliska            i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Wymogi dla wariantu 5 – łąki świeże, niezależnie od Pakietu  4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, są takie same.

Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Działka rolna zostaje podzielona na dwie działki rolne z zaznaczeniem na każdej z nich właściwego pakietu i wariantu. Jeżeli  nowa działka rolna w wyniku podziału będzie miała obszar  nieprzekraczający powierzchni 1 ha, dopuszczalne jest  zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość.  Rolnik ma obowiązek zaktualizować posiadany plan i ekspertyzę.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady