Chcę rozpocząć działalność gospodarczą i skorzystać z premii z poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Czy mogę ją prowadzić i pozostać „na KRUS-ie”

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników jeśli: – podlegał ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, – złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W Czytaj dalej…

Posiadam pług zagonowy typu Grudziądz 2 skibowy i ciągnik Ursus 3512 (45KM). W związku z obecną suszą pojawił się problem z uciągiem tego pługa. Czy wymiana odkładnic zwykłych na półśrubowe wpłynie na zmniejszenie oporu ?

Odpowiadając na to pytanie należy wziąć pod uwagę stan lemieszy i rozważyć czy problem nie tkwi w zbyt zużytych lemieszach. Wymiana odkładnic również przyczyni się do zmniejszenia tarcia i poprawi jakość wykonanej orki.  

Jak prawidłowo stosować środki ochrony roślin w uprawach rolnych

Zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Według ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r., środki te należy stosować w taki sposób, Czytaj dalej…

E-Porady