Chciałbym kupić na wiosnę pisklęta gęsi, ale zdrowe i ze sprawdzonego źródła. Gdzie mogę je nabyć?

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pomaga w rozprowadzaniu 1-dniowych piskląt kaczek i gęsi. Pisklęta pochodzą z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Chęć zakupu należy zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do Pana Romana Bałchana albo Tomasza Salacha, nr tel. 178701541. Więcej szczegółów na stronie Czytaj dalej…

Jestem hodowcą bydła mlecznego. Chciałbym skorzystać z działania dobrostan zwierząt dofinansowanie do wypasu krów. Kto mi może opracować plan poprawy dobrostanu?

W przypadku działania dobrostan krów mlecznych – wypas nie opracowuje się planu poprawy dobrostanu zwierząt. Jest on wymagany w przypadku realizacji praktyki zwiększona powierzchnia bytowa o 20% lub praktyki zwiększona powierzchnia bytowa o 50%. W przypadku wypasu rolnik zobowiązany jest do prowadzenia jedynie rejestru wypasu.

Jestem hodowcą bydła. Jakie dopłaty mogę uzyskać w ramach dobrostanu zwierząt?

Dobrostan krów mlecznych wymogami objęte są krowy w typie użytkowym mlecznym lub typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania, rolnik realizujący Dobrostan krów mlecznych będzie mógł skorzystać z następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt: zapewnienie wypasu, zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub budynkach, zwiększona o Czytaj dalej…

E-Porady