Prowadzę niewielkie gospodarstwo rolne, chciałbym zwiekszyć towarwość produkcji – myślę o kaczkach lub gęsiach. Czy mogę liczyć na wsparcie.

– chów kaczek lub gęsi to ciekawa alternatywa. Ptaki te mozna łatwo żywić paszami gospodarskimi, warto jednak pozyskać pisklęta z pewnego żródła. szczegółłowe informacej dotyczace wymogów środowiskowych oraz żywienia uzyska Pan w broszurce do pobrania pod tym linkiem – wsparcie na rozwój, w tym zakup stada podstawopwego uzyskać można z  Czytaj dalej…

Jestem hodowcą bydła mlecznego. Chciałbym skorzystać z działania dobrostan zwierząt dofinansowanie do wypasu krów. Kto mi może opracować plan poprawy dobrostanu?

W przypadku działania dobrostan krów mlecznych – wypas, nie opracowuje się planu poprawy dobrostanu zwierząt. We wniosku o płatności obszarowe należy jedynie zaznaczyć, że rolnik stara się o płatność dobrostanową.  Rolnik prowadzi jedynie rejestr wypasu, który ma złożyć w ARiMR w terminie do 30 października.

Chciałbym kupić na wiosnę pisklęta gęsi, ale zdrowe i ze sprawdzonego źródła. Gdzie mogę je nabyć?

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale właśnie w maju będzie rozprowadzał 1-dniowe pisklęta gęsi i kaczek. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie. Chęć zakupu należy zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do pani Magdaleny Pietruchy numer tel.: 723 977 406. Czytaj dalej…

Posiadam hodowlę bydła mlecznego 6 sztuk krów simentalskich. Ze względu na wiek nie mam już siły codziennie doić krów, jednak nie chcę zrezygnować z chowy bydła. Czy jest jakaś alternatywa?

Proponuję rozważyć zmianę profilu produkcji na bydło mięsne. Dysponując simentalem ma Pan możliwość opasu zwierząt w czystej rasie, jak również krzyżowania towarowego i wypierającego dla uzyskania rasy czysto mięsnej. Więcej informacji do pozyskania jest w tych materiałach: https://podrb.pl/index.php/doradztwa/produkcja-zwierzeca/bydlo/505-czy-bydlo-miesne-ma-szanse-rozwoju-na-zielonych-pagorkach-podkarpacia Myślę, że warto także rozważyć wypas bydła ze wsparciem programu wojewódzkiego „Podkarpacki Wypas Naturalny Czytaj dalej…

Jaka jest wymagana powierzchnia w budynkach dla bydła jeśli chcę skorzystać z działania dobrostan zwierząt?

W budynkach inwentarskich dla każdej krowy mlecznej należy zapewnić: w systemie wolnostanowiskowym z legowiskami: powierzchnię odpasowo – ruchową o powierzchni co najmniej 4 m2 i wydzielone legowisko o wymiarach co najmniej długość 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m, w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej Czytaj dalej…

Jestem hodowcą bydła. Jakie dopłaty mogę uzyskać w ramach dobrostanu zwierząt?

Dobrostan krów mlecznych – wypas,  Wypas wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mlecznych będzie trwał minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym tj.  od 15 kwietnia do 15 października  przez min. 6 godzin dziennie. Rolnik będzie prowadził rejestr wypasu a stawka pomocy wynosi 185 zł na 1 krowę mleczną. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych Czytaj dalej…

E-Porady