Odziedziczyłam gospodarstwo rolne po dziadkach o powierzchni 2,5 ha gruntów ornych. Wiem, że istnieje możliwość uzyskania dopłat obszarowych. Jakie kroki powinnam kolejno podjąć, aby z nich skorzystać?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru indentyfikacyjnego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Po uzyskaniu ww. numeru producenta należy wejść na stronę ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr, w zakładkę eWniosek Plus, a następnie nadać swoje hasło Czytaj dalej…

Czy do wysłanego już wniosku o płatność obszarową mogę dopisać płatności w ramach ekoschematów?

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dot. płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR na lata 2023-2027 został wydłużony do 30 czerwca. Zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca 2023 r. Wobec powyższego dokonanie zmiany w wysłanym już Czytaj dalej…

Mam 24 lata i w czerwcu kończę studia na kierunku – ochrona środowiska. Rodzice chcą, abym przejął po nich gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha. Czy jest możliwość otrzymania dotacji na dokupienie ziemi i zmianę kierunku produkcji? Jeśli tak, to jakie są warunki otrzymania takiej pomocy?

Oczywiście, jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji Premia dla młodych rolników. Pomoc udzielana jest rolnikowi będącemu pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynającą prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje w tym Czytaj dalej…

Jestem posiadaczem gruntów rolnych od wielu lat składałem wnioski o płatności bezpośrednie a w grudniu 2022 roku sprzedałem część działek. Obecnie posiadam jeszcze 1,20 ha gruntów. Czy nadal będę się mógł składać wnioski o dopłaty?

Żeby móc starać się o płatności bezpośrednie musi być Pan posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych. Jeżeli w Pana posiadaniu pozostało jeszcze 1,20 ha użytków rolnych to może Pan w tym roku również starać się o taką dotację.

Moja córka i ja chciałybyśmy w niedalekiej przyszłości rozpocząć działalność rolniczą w zakresie hodowli alpak. Obecnie córka studiuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich. Czy dyplom ukończenia studiów na tym kierunku będzie kwalifikował ją do starania się o dotację unijna w ramach programu “Premia dla młodych rolników”?

MR załącznik W odpowiedzi na zadane Przez Panią pytanie dotyczące kwalifikacji, w załączeniu dodany jest szczegółowy wykaz kierunków będący załącznikiem do rozporządzenia regulującego nabór  wniosków w 2020 roku. Co do planowanego naboru na 2021 rok, na dzień dzisiejszy  nie mamy informacji o zakresie planowanych zmian.

E-Porady