Czy można opracować wniosek o pomoc z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” przez doradcę rolniczego z Państwa Ośrodka jeśli gospodarstwo jest położone na terenie województwa świętokrzyskiego?

Tak, dokumenty aplikacyjne są takie same dla całego kraju. Zwrócić się Państwo możecie o wykonanie usługi do dowolnego doradcy rolniczego. Osoba opracowująca dokumentację w tym zakresie będzie potrzebowała następujących danych: – dane teleadresowe wnioskodawcy  i  współmałżonka, – wniosek  o płatności bezpośrednie, – wypisy z rejestru gruntów na grunty własne, – Więcej…

Prowadzę tylko produkcję roślinną. Co muszę podać do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku bazowym ponieważ chcę się starać o dofinansowanie w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” ?

Należy podać powierzchnię poszczególnych działek ewidencyjnych  z wniosku o płatności bezpośrednie za rok bieżący  oraz uprawy na poszczególnych działkach a także tytuły prawne do  tych działek. 6 odsłon

Chciałbym zapytać czy oferują państwo pomoc odpłatną w napisaniu biznesplanu pod program młody rolnik? Jeśli tak, czy mógłbym prosić o numer kontaktowy albo umówienie wizyty?

  Informuję, że świadczymy  odpłatne usługi związane z opracowaniem dokumentacji w ramach działania „Premie dla młodych rolników”.  Obecnie nabór wniosków w ramach tego działania nie został jeszcze ogłoszony. Planowany jest na maj br. Numery kontaktowe: 17 8701 550, 17 8701 549. 9 odsłon

E-Porady