Dzień dobry jestem pedagogiem i nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego. Chciałabym zorganizować wycieczkę dla moich podopiecznych do zagrody edukacyjnej na terenie Podkarpacia. Może jakieś gospodarstwo z hodowlą alpak? Jestem otwarta na każdą propozycję. Prosiłabym o udzielenie informacji.

Dzień dobry na terenie województwa podkarpackiego działa ok. 19 zagród edukacyjnych. Na naszej stronie posiadamy zarówno wykaz gospodarstw agroturystycznych jak i zagród edukacyjnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Poniżej podajemy dane adresowe i kontakt do zagród edukacyjnych , w których  organizowane są zajęcia związane z hodowlą  alpak: Anna Krukierek “Radosna Czytaj dalej…

Prowadzę gospodarstwo w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie Beskidu Niskiego. Od wielu lat zajmuje się przetwórstwem owocowo warzywnym. W swojej manufakturze podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Moimi klientami są najczęściej turyści spośród których wielu zainteresowanych jest sposobami wytwarzania przetworów. Czy mógłbym organizować dla nich pokazy i czy jest przewidziane na takie działania dofinansowanie?

Gospodarstwo które chciałoby mieć charakter demonstracyjny musi spełniać kilka warunków. Podstawą jest gotowość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosownymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo. Posiadacz gospodarstwa musi być osobą dysponującą gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia) i czynnie prowadzi działalność rolniczą.  Musi utrzymywać użytki Czytaj dalej…

Dzień dobry czy na Państwa stronie mogę znaleźć wykaz gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych? Czy w powiecie Leskim a dokładnie w Gminie Solina działają jakieś zagrody edukacyjne?

Oczywiście, posiadamy zarówno wykaz gospodarstw agroturystycznych jak i zagród edukacyjnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Aby przejść do strony należy kliknąć w poniższy link przekierowujący bezpośrednio do bazy z podziałem na poszczególne powiaty: https://www.podrb.pl/bazy-gospodarstw Na terenie gminy Solina działają: Gospodarstwo Agroturystyczne “Bazyl” Dorota i Andrzej Kusz,  Bóbrka 60 A, 38-623 Czytaj dalej…

Dzień dobry od jakiegoś czasu myślę intensywnie nad prowadzeniem własnej Agroturystyki. Jestem już zorientowana w temacie. Posiadam wiedzę na temat form opodatkowania działalności turystycznej oraz na temat przepisów prawa turystycznego, Natomiast ciągle brakuje mi informacji na temat wymagań sanitarnych, stąd moje pytanie jakie elementy podlegają kontroli?

Wymagania Sanitarne to bardzo ważna kwestia przy prowadzeniu obiektów turystyki wiejskiej oraz gospodarstw agroturystycznych zwłaszcza w sytuacji kiedy obiekty w swoich usługach przewidują usługi żywieniowe dla swoich gości. Gospodarstwa agroturystyczne w momencie zgłoszenia do służb sanitarnych decyzji o żywieniu gości traktowane są jako punkty zbiorowego żywienia. Dlatego też obowiązkiem gospodarstw Czytaj dalej…

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorcą prowadzącym działalność pozarolniczą. Czy moja żona może prowadzić działalność agroturystyczną i skorzystać ze zwolnień podatkowych? Czy musi ją zarejestrować jako działalność gospodarczą?

Tak. Pańska żona może prowadzić działalność agroturystyczną i nie musi rejestrować jej w CEIDG jako działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolnione z Czytaj dalej…

E-Porady