1. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne (noclegi + wyżywienie) czy w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem możliwe jest wydawanie posiłków dla gości w jadalni ?

Tak, jednak po wdrożeniu odpowiednich procedur. Obecnie zalecane jest dostarczanie posiłków do pokoi. Możliwe jest również ustalenie godzin wydawania posiłków dla poszczególnych gości /rodzin z danego pokoju, w sytuacji, gdy dysponujemy wspólną jadalnią dla większej liczby osób (lub rodzin). Należy uwzględnić czas na czynności porządkowe pomiędzy posiłkami gości korzystających z Czytaj dalej…

Czy w obecnym czasie istnieje jakieś dofinansowanie dla gospodarstw agroturystycznych. Chciałbym założyć hodowlę alpak albo ogród botaniczny, czy mogę dostać dofinanowanie?

Niestety, obecnie co do zasady nie ma funduszy na rozwój i funkcjonowanie agroturystyki. Jednak Pana pytanie dotyczy bardzo szerokiego zakresu tematycznego, aby jednoznacznie i wyczerpująco na nie odpowiedzieć proszę skontaktować się ze mną telefonicznie. Proszę dzwonić na nr 17 8701558 lub 723 977471.

Od 4 maja 2020 r. w wyniku wdrażania II etapu odmrażania gospodarki mam możliwość wznowienia swojej działalności agroturystycznej. Czy w związku z tym mogę prosić o informację czy są opracowane zasady, które muszę stosować podczas świadczenia moich usług?

Osoby świadczące usługi agroturystyczne powinny dostosować się do wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działalności agroturystycznej i turystycznej na wsi w sytuacji epidemii jak również te, wynikające ze zdrowego rozsądku i troski o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Poniżej przedstawiam wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w Czytaj dalej…

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorcą prowadzącym działalność pozarolniczą. Czy moja żona może prowadzić działalność agroturystyczną i skorzystać ze zwolnień podatkowych? Czy musi ją zarejestrować jako działalność gospodarczą?

Tak. Pańska żona może prowadzić działalność agroturystyczną i nie musi rejestrować jej w CEIDG jako działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolnione z Czytaj dalej…

E-Porady