Lista roślin, które mogą być posiane jako międzyplon nie jest określona. Należy stosować jako międzyplon wyłącznie mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Obowiązuje zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż. Dodatkowo nie można nawozić międzyplonu ani stosować pestycydów w międzyplonie. Trzeba pamiętać o tym, aby dokonać siewu roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 września roku, w którym staramy się o płatność.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady