Wypłata I transzy pomocy następuje po wykonaniu części biznesplanu, co w sytuacji gdy biznesplan zakłada budowę obiektu. Należy go wybudować z własnych środków, czy tylko rozpocząć budowę np. utworzenie fundamentów, itp. i wtedy złożyć wniosek o wypłatę?

Przy składaniu I wniosku o płatność należy przedstawić tak zwane „potwierdzenie realizacji biznesplanu”. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu:  „ Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, (…) następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez: 1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, (…); 2) zawarcie umowy, Czytaj dalej…

Posiadane wykształcenie częściowo związane z rozwojem biznesu (np. ekonomiczne) należy brać pod uwagę przy wypełnianiu wniosku jako kwalifikacje z zakresu podejmowania działalności?

Zgodnie z zapisem rozporządzenia „za kwalifikacje zawodowe (…), uważa się: 1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub 2) wykształcenie średnie, lub 3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w Czytaj dalej…

Co dolega trzmielinie?

Przesłane zdjęcia obrazują zaatakowaną trzmielinę przez Agrobacterium  tumefaciens. Bakteria ta wywołuje chorobę o nazwie guzowatość korzeni. Jest ona powszechna w szkółkach roślin, atakuje wiele gatunków roślin sadowniczych a także ozdobnych. Narośla – guzy  tworzą się  na korzeniach,  szyjce korzeniowej a także na pędach mających kontakt z ziemią  tylko w miejscu Czytaj dalej…

E-Porady