Wypłata I transzy pomocy następuje po wykonaniu części biznesplanu, co w sytuacji gdy biznesplan zakłada budowę obiektu. Należy go wybudować z własnych środków, czy tylko rozpocząć budowę np. utworzenie fundamentów, itp. i wtedy złożyć wniosek o wypłatę?

Przy składaniu I wniosku o płatność należy przedstawić tak zwane „potwierdzenie realizacji biznesplanu”. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu:  „ Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, (…) następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez: 1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, (…); 2) zawarcie umowy, Czytaj dalej…

Co dolega trzmielinie?

Przesłane zdjęcia obrazują zaatakowaną trzmielinę przez Agrobacterium  tumefaciens. Bakteria ta wywołuje chorobę o nazwie guzowatość korzeni. Jest ona powszechna w szkółkach roślin, atakuje wiele gatunków roślin sadowniczych a także ozdobnych. Narośla – guzy  tworzą się  na korzeniach,  szyjce korzeniowej a także na pędach mających kontakt z ziemią  tylko w miejscu Czytaj dalej…

E-Porady