Czy składając co roku wniosek o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną do zwierząt w zakresie pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie należy dołączyć zaświadczenie z Instytutu Zootechniki?

Tak. „Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki” należy dołączać co roku do wniosku o płatność. Można tego dokonać poprzez aplikację eWniosekPlus. Należy zeskanować dokument i dołączyć jako odpowiedni załącznik.

Czy uprawiając grykę w ramach pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie trzeba korzystać z kwalifikowanego materiału siewnego?

Nie. Uprawiając w ramach pakietu 6. np. grykę lub inną roślinę wymienioną w załączniku do rozporządzenia (pszenica płaskurka, samopsza, żyto krzyca lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, proso) nie jest wymagany materiał siewny kwalifikowany. Obowiązek jego stosowania dotyczy tylko odmian regionalnych i amatorskich.

Jak zacząć gospodarować metodami ekologicznymi?

Aby rozpocząć gospodarowanie metodami ekologicznymi, należy wysłać zgłoszenie podjęcia działalności do wybranej jednostki certyfikującej. Wykaz akredytowanych jednostek znajduje się na stronie ministerstwa rolnictwa. Zgłoszenia w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od tego czasu Czytaj dalej…

Prowadzę działalność gospodarczą w branży usług fryzjerskich i zatrudniam 2 osoby. Czy mogę liczyć na pomoc finansową związaną z powrotem na rynek?

Tak. W ramach Tarczy Finansowej będzie Pani mogła skorzystać z pożyczek, które nazywane są subwencjami. W Pani przypadku to subwencje dla mikrofirm (tych, które zatrudniają do 9 osób), które będą udzielane po spełnieniu warunków: – roczny obrót lub suma bilansowa wnioskodawcy nie mogą przekraczać 2 mln.euro, – spadek przychodów musi Czytaj dalej…

Jestem rolnikiem i prowadzę z pomocą członków rodziny małą działalność gospodarczą – bar gastronomiczny. Nie zatrudniam nikogo. W chwili obecnej mam zakład zamknięty i brak obrotów. Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Z przedstawionych danych wynika, że jest Pan mikroprzedsiębiorcą. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano szereg instrumentów wspomagających utrzymanie płynności i stanu zatrudnienia pańskiej firmy. Dzięki wejściu w życie I Tarczy antykryzysowej może Pan uzyskać: Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne ZUS po spełnieniu warunków: – działalność musi być założona przed 1.02.2020 Czytaj dalej…

Czy rząd przewidział wsparcia dla rolników, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii koronawirusa?

Tak. W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, która stanowi pakiet rozwiązań pomagających przejść przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa przewiduje się wsparcie dla rolników w postaci zasiłku. Dotyczy to sytuacji, w której obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją zostaną objęci rolnicy i mieszkających z nimi osoby. Wysokość zasiłku to połowa minimalnego wynagrodzenia, Czytaj dalej…

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorcą prowadzącym działalność pozarolniczą. Czy moja żona może prowadzić działalność agroturystyczną i skorzystać ze zwolnień podatkowych? Czy musi ją zarejestrować jako działalność gospodarczą?

Tak. Pańska żona może prowadzić działalność agroturystyczną i nie musi rejestrować jej w CEIDG jako działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolnione z Czytaj dalej…

Mam 2-hektarowe gospodarstwo rolne i dotychczas pracowałem w Holandii jako operator koparko-ładowarki na dużej budowie. Po powrocie do kraju myślę o założeniu własnej działalności. Czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie?

Może Pan ubiegać się, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie gospodarczej działalności pozarolniczej, finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Można to uczynić składając wnioski w ramach Poddziałania 6.2 – „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór planowany jest Czytaj dalej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Czytaj dalej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Czytaj dalej…

E-Porady