Czy składając co roku wniosek o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną do zwierząt w zakresie pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie należy dołączyć zaświadczenie z Instytutu Zootechniki?

Tak. „Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki” należy dołączać co roku do wniosku o płatność. Można tego dokonać poprzez aplikację eWniosekPlus. Należy zeskanować dokument i dołączyć jako odpowiedni załącznik.

Czy uprawiając grykę w ramach pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie trzeba korzystać z kwalifikowanego materiału siewnego?

Nie. Uprawiając w ramach pakietu 6. np. grykę lub inną roślinę wymienioną w załączniku do rozporządzenia (pszenica płaskurka, samopsza, żyto krzyca lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, proso) nie jest wymagany materiał siewny kwalifikowany. Obowiązek jego stosowania dotyczy tylko odmian regionalnych i amatorskich.

Jak zacząć gospodarować metodami ekologicznymi?

Aby rozpocząć gospodarowanie metodami ekologicznymi, należy wysłać zgłoszenie podjęcia działalności do wybranej jednostki certyfikującej. Wykaz akredytowanych jednostek znajduje się na stronie ministerstwa rolnictwa. Zgłoszenia w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od tego czasu Czytaj dalej…

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorcą prowadzącym działalność pozarolniczą. Czy moja żona może prowadzić działalność agroturystyczną i skorzystać ze zwolnień podatkowych? Czy musi ją zarejestrować jako działalność gospodarczą?

Tak. Pańska żona może prowadzić działalność agroturystyczną i nie musi rejestrować jej w CEIDG jako działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolnione z Czytaj dalej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Czytaj dalej…

Czy w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin?

Podstawową metodą ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym jest profilaktyka. Wszelkie działania w uprawie, takie jak, zmianowanie, dobór gatunków i odmian, siew, mają za zadanie stworzenie takich warunków, przy których organizm szkodliwy wcale nie występuje, a jeżeli już to w znikomej ilości. Jednak gdy metody agrotechniczne zawiodą, można sięgnąć po dopuszczone Czytaj dalej…

Czy można starać się o dotację do praktyk wspierających odnawialne źródła energii?

Tak. Aktualnie funkcjonują dwa Programy, w których można starać się o dotację na wsparcie inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii. Pierwszym z nich jest Program „Czyste powietrze”. To kompleksowy Program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na Czytaj dalej…

W swoim gospodarstwie produkuję sery. Czy mogę w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedawać je przez pośrednika na festynach i kiermaszach?

Tak, ale tylko w celach promocyjnych. W ramach RHD dopuszczalny jest udział pośrednika w sprzedaży takiej żywności w trakcie festynów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tej żywności, pod warunkiem, że sprzedaje się żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi Czytaj dalej…

Czy mogę sprzedawać przetwory z ekologicznych warzyw ze swojej działki po zamieszczeniu ogłoszenia w internecie?

Można sprzedawać swoje przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Należy zatem zarejestrować taką działalność. W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego, czyli jak w tym przypadku – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do Czytaj dalej…

E-Porady