Czy płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości do wszystkich gruntów zgłoszonych do zobowiązania?

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha; 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha; 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha. Degresywność płatności nie dotyczy Pakietu 3. Zachowanie sadów Czytaj dalej…

Kiedy można składać wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo- klimatyczne? Czy jeśli termin na składanie wniosków o płatności bezpośrednie jest przedłużony, dotyczy to również tych płatności?

Wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne można składać w terminach przewidzianych dla wniosków o płatności bezpośrednie.  Przedłużenie terminu dotyczy również powyższych płatności.

Psadziłem krzewy borówki. Proszę o poradę czym zakwasic ziemię. I co jeszcze powinienem wiedzieć

W odpowiedzi na Pana e-maila  w sprawie nawożenia krzewów   borówki amerykańskiej w okresie wiosennym  należy przeprowadzić następujące nawożenie: – azotowe w postaci siarczanu amonu. Należy  pierwsze nawożenie wykonać pod koniec kwietnia  w dawce 30g/m2 siarczanu amonu,  drugą dawkę w tej samej ilości  należy zastosować  w połowie maja najlepiej po kwitnieniu Czytaj dalej…

Czy mogę przygotowywać swoje posiłki dla gości we własnym gospodarstwie agroturystycznym korzystając z receptur produktów tradycyjnych (mam to w ofercie), czy muszą to gdzieś zgłosić i uiścić opłatę?

Nie potrzebuje Pani zgody ani nie musi uiszczać żadnej opłaty za korzystanie z przepisów przygotowywania żywności z Listy Produktów Tradycyjnych. Na LPT wpisywane są produkty, a nie producenci, dlatego inne osoby niż wnioskodawca o wpis na Listę mogą wytwarzać produkt na podstawie specyfikacji (receptury) dołączonej do wniosku. Receptura produktu jest Czytaj dalej…

E-Porady